اکسیژن تولیدی گیاهان

فروردین ۲۵, ۱۴۰۱

جنگل‌های هیرکانی به هوای تو نفس می‌کشند

تصور کنید یک روز صبح از خواب بیدار شوید و ببینید هیچ پوشش گیاهی اعم از هر گونه درخت و گیاه اطرافتان وجود ندارد. فکر می‌کنید […]

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟