بلوط

بهمن ۱۲, ۱۴۰۰

انواع گونه‌های نهال و نیازهایشان (قسمت اول- آفتاب دوست)

اگر از شما در مورد شرایط مناسب برای رشد گیاه پرسیده شود، بی‌معطلی می‌گویید: آب، خاک مناسب و نور کافی. بله! این جواب صحیح است، ولی […]

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟